פסולת ומיחזורפסולת ומחזור

הצורך בשמירה על איכות השטחים הפתוחים, המים והאוויר אותו אנו נושמים, מחייב כל אחד מאיתנו במחשבה ותשומת לב מירבית לכמויות האשפה המועברות כרגע להטמנה באתרי הפסולת.

הפסולת:

הפסולת מהווה אחת הבעיות הקשות עימה מתמודדת החברה המודרנית. בכל יום אנו משליכים אל פח האשפה הביתי שאריות מזון, צעצועים ישנים, פלסטיק ואריזות, בגדים ועוד. רוב הפסולת הזו 'נוסעת מרחקים' ומוצאת את דרכה אל אתרי הטמנה, שם היא נקברת בבורות ענק באדמה. חלקה הגדול של הפסולת מתכלה בקצב כה איטי, כך שימשיך וילווה אותנו עשרות, ואף מאות שנים.

מיחזור:

  • טיפול בהצבת מיכלי מיחזור לסוגיהם בבתי התושבים, בעסקים ובמרכזי מיחזור הפזורים ברחבי העיר.
  • פיקוח ובקרה אחר פינוי תכולת המיכלים בזמנים קצובים על ידי חברות שונות והעברתה למיחזור.
  • הדרכת גורמים פרטיים ועסקיים להעלאת המודעות למיחזור והפרדת הפסולת.
  • פיקוח ואכיפת חוק המיחזור.
  • טיפול בפניות תושבים כולל סיוע באיסוף פסולת המיחזור במקרה הצורך.