חומרים מסוכניםמידע לבעלי עסקים:

היחידה לאיכות הסביבה אחראית להכנסת תנאי איכות הסביבה לרישיונות עסק של עסקים שונים, מבצעת ביקורות ואכיפה בעסקים, מטפלת בתלונות תושבים מול עסקים וכדומה.

לפרטים ניתן לפנות לרכז רישוי עסקים ביחידה לאיכות הסביבה: טלפון: