אגף הפיקוח העירוני הינו אחד מזרועות האכיפה העיקריים של עיריית עראבה, בתחום אחריותו ביצוע פעילות אכיפה בכפוף לחוקי עזר עירוניים, כגון:פיקוח עירוני

 • חוק עזר חניה
 • שילוט
 • שמירת ניקיון ברחבי העיר
 • איכות הסביבה
 • החי והצומח
 • איסור עישון במקומות ציבוריים
 • פתיחת עסקים וסגירתם ועוד

עראבה היא עיר שמשרתת 25000 אזרחים . אופי הפעילות של עיר  כזו יוצר מגוון רחב של תחומים ונושאים שעל האגף לטפל ולהתאים עצמו לצרכי אכיפה המשתנים של תושבי העיר והמבקרים בה בתחומי החניה, תנועה, ניקיון, תברואה ועוד. אגף הפיקוח העירוני מחולק למחלקות ויחידות אשר כל אחת מהן אחראית על חוקי עזר ותחומי פעילות מוגדרים, זאת לביצוע פעילות אכיפה ופיתוח פרויקטים חדשים על פי תחומי אחריות.

פיקוח עירוניהגברת פעילות אכיפה

בשנים האחרונות ישנה עליה במודעות הציבור ודרישה לפעול לשיפור איכות החיים. אחת הדרכים לשיפור איכות החיים הינה הגברת פעילות האכיפה לשם יצירת סדר ציבורי כללי. אגף הפיקוח פועל רבות בתחום האכיפה ומתאים עצמו לשינויים ולצורכי האכיפה המשתנים, ואף פועל בשיתוף פעולה מול גורמי אכיפה נוספים עירונ
יים ואחרים.

 בין פעילויות האגף ניתן למצוא סיורים מתוגברים בשכונות העיר ובמרכזים המסחריים ושימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, שמטרתם לשפר באופן משמעותי את השירות הניתן בסטנדרטים גבוהים.

תחומי אחריות ופעילות

בין תחומי האחריות והפעילות של אגף הפיקוח העירוני ניתן למצוא:

 • ביצוע פעולות אכיפה על-פי חוק עזר עירוני
 • שמירה על הסדר הציבורי
 • סיוע באכיפה לאגפי העירייה
 • פעילות אכיפה משולבת בין זרועות אכיפה הקשורות למשרדי הממשלה
 • ביצוע פעולות אכיפה על-פי חוק עזר עירוני
 • איכות הסביבה
 • חוק מניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון
 • שמירת הניקיון
 • שמירה על החי והצומח
 • רוכלות
 • פתיחת עסקים וסגירתם
 • תיעוד ורישום פעולות הפקחים לאחר ביצוע קנסות וכיו"ב

פיקוח עירוניעבודת הפקחים

האגף מפעיל פקחים בפריסה רחבה, המבצעים סיורים רגליים וממונעים ופועל באכיפה כנגד מפרי החוק. פקחי האגף פועלים באכיפה ובסדר ציבורי בשכונות העיר, שווקים, מרכזים מסחריים ועוד. דגש רחב יותר באכיפה ניתן בשכונות החדשות ובאזורי התעשייה. הפעילות באה לידי ביטוי בפעולות סיור ואכיפה כנגד מפרי החוק בתחום ניקיון, אשפה, רוכלות לא מאושרת, השתלטות על שטחים ציבוריים, חריגות מעסקים, רכבים נטושים, גרוטאות רכב ועוד.