הארכיון העירוניהארכיון ההיסטורי מרכז בתוכו חומר היסטורי עשיר ורב מימיה הראשונים של המועצה דרך שלבי התפתחותה לעיר ועד ימינו.

עם חלוף הזמן הצטברו בו מסמכים רבים, כתבי יד ואוסף סיפורי חלוצים חדורי אמונה ותקווה ורוויים באהבת עראבה. מתעודות ומסמכים אלה ניתן ללמוד על התקופה ולהכיר את האנשים שפעלו בה. האוספים רשומים ומסודרים בהתאם לכללים הארכיוניים המקצועיים.
הקהל המגיע לארכיון מגוון מאוד. החל מתלמידי בתי הספר היסודיים, מורות, תיכוניסטים, סטודנטים, חוקרים, עיתונאים, כולל תושבים ותיקים או בנים של… המגיעים הן להתרפק על העבר והן להעשיר את מצאי הארכיון בסיפורים, תמונות, מסמכים ועוד.
הארכיון מהווה אבן שואבת לפרויקטים עירוניים שונים הנוגעים בדרך זו או אחרת להיסטוריה של העיר. ביניהם: הועדה לחנוך ושימור אתרים, , טקסי יקיר העיר, כנסי מחזור של בוגרי בתי הספר הראשונים, תערוכות וכמובן הבסיס לתכניות חינוכיות המופעלות במרכז ומיועדת לקהלי יעד שונים החל מגיל הגן ועד דור המייסדים הראשונים של המועצה ומשפחותיהם ועוד.