ועדות העייריהבמועצה נבחרו 31 ועדות. חלקם ועדות סטטוריות וחלקם ועדות בחירה.

הועדות הפעילות ביותר:

  • ועדת ההנהלה
  • ועדת המכרזים
  • ועדת ההנחות
  • ועדת רכש
  • ועדת השלושה
  • ועדת השמות

 

 لجنة  المناقصات : 

ممثلي جمهور في اللجنة:

1. الأستاذ غسان موسى – مدير المدرسة المتقاعد

2. روحي عاصلة – أستاذ مدرسة

3. سناء قراقرة سعدي عاملة اجتماعية

4. ناظم عاصلة – الاخصائي النفسي

5. يحيي عاصلة المحاسب

 6. الأستاذ نبيل نمر نعامنة (شحادة)