דוח חופש המידע לשנת 2019

חוברות ועלונים שפרסמה הרשות בשנת 2017/2018:

פרופיל קהילתי-עיריית עראבה