תשלומי ארנונה, רישוי עסקים וישלוט.

תושבים נכבדים מהיום תווכלו לשלם ארנונה ואגרות שונות מהבית.