דלג לתוכן העמוד

ועדת התקשורוית פרסומים והכרעות

מס תיאור הפרויקט תאריך פתיחה תאריך סגירה קובץ מס' ישיבה פרוטוקול הכרעה
49 08/02/2022 08/02/2022 קובץ
50 הארכת הסכם הנדסאית אדריכלות במחלקת הנדסה. 08/02/2022 08/02/2022 קובץ
48 22/12/2021 22/12/2021 קובץ
45 29/08/2020 29/11/2020
46 29/08/2020 29/12/2020
47 ניהול חשבונאי בתי ספר בניהול עצמי 29/08/2020 29/09/2020 קובץ פרוטוקול
38 מפקח פריצת כבישים חמאיסי 22/06/2020 29/06/2020 פרוטוקול
39 תכנית את תנועה ותמרור 20/06/2020 28/06/2020 פרוטוקול
40 יועץ תשתיות מחשוב ורשת בעיריה ומוסדותיה 20/06/2020 28/06/2020 קובץ פרוטוקול
36 26/04/2020 30/04/2020 7-2020
37 24/04/2020 30/04/2020 8-2020
35 סקר עסקים עראבה 2020 05/02/2020 12/02/2020 6-2020 פרוטוקול
34 פרויקט תאורה חכמה 27/01/2020 02/02/2020 קובץ 5-2020 פרוטוקול
30 תכנון רחובות ואדי חוסיין 01/01/2020 08/01/2020 קובץ 1-2020
31 עבודת פיקוח וניהול אולם ספורט אלבטוף 01/01/2020 09/01/2020 2-2020 פרוטוקול
32 תכנון שכונת ואדי תור 01/01/2020 10/01/2020 3-2020
33 הכנת תכנית אב לפיתוח כלכלי עראבה 01/01/2020 10/01/2020 קובץ 4-2020 פרוטוקול
29 אישור נוהל משכל יסודי משטה עראבה 01/10/2019 01/10/2019 קובץ פרוטוקול
28 ועדת שלושה בנייה ביס מקיף רביעי - אלגרבייה 11/09/2019 11/09/2019 קובץ פרוטוקול
26 ועדת שלושה - התקשרות איסוף ופינוי אשפה 04/09/2019 05/09/2019 פרוטוקול
24 ליווי ויעוץ התנגדויות תושבים מתחם 6 30/08/2019 05/09/2019 קובץ 10/2019 פרוטוקול
27 הכנת תיק היתכנות שוק מרכז מסחרי עראבה 28/08/2019 02/09/2019 פרוטוקול
23 פיקוח מגרש שחבק 20/08/2019 29/02/2020 קובץ 8/2019 פרוטוקול
25 פיקוח וכתב כמויות קירוי מגרשים אלזהראא ואלבטוף 05/08/2019 05/09/2019 קובץ 9/2019 פרוטוקול
22 פיקוח על ביצוע פארק צפון עראבה 01/07/2019 29/02/2020 קובץ 8/2019 פרוטוקול
21 הכנת פרוגרמה תכנונית למרכז הפעלה - חירום 20/06/2019 27/06/2019 קובץ 7/2019 פרוטוקול
20 כתב כמויות קירוי מגרשים אלזהראא 11/06/2019 22/06/2019 8/2019
19 ליווי מקצועי ופדגוגי בי"ס חט"ב אלבוכארי 14/05/2019 21/05/2019 7/2019 פרוטוקול
12 יועץ מחלקת הנדסה 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
13 שרותי מדידה ומצב קיים לצורך תכנון כבישים. 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
14 הכנת כתב כמויות ופיקוח על קירוי מגרשים אלזהראא- תכנית אתגרים 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
15 פיקוח בי"ס מושטה 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
16 פיקוח בי"ס למחוננים 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
17 תכנון כבישים פנימיים 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
18 פיקוח כבישים פנימיים 28/04/2019 02/05/2019 6/2019 פרוטוקול
11 חוות דעת להערכת שווי נכס ( מבנה העירייה הישן) עראבה 31/03/2019 03/04/2019 5/2019 פרוטוקול
10 חוות דעת לעניין החכרת/ מכירת שטח מחלוקה 21178/36 למרכבה אש 24/03/2019 31/03/2019 4/2019 פרוטוקול
9 הצעות מחיר לביקורת שכר 19/03/2019 19/03/2019 3/2019 פרוטוקול
8 הכנת פרוגרמה עבור הקמת אזור תעשייה עראבה 18/03/2019 18/03/2019 3/2019 פרוטוקול
7 אומדן ראשוני לפיתוח ושדרוג גלעין היישוב 10/03/2019 17/03/2019 3/2019 פרוטוקול
6 ניהול תיאום וליווי כלכלי בבניית מוס"ח 18/02/2019 22/02/2019 3/2019 פרוטוקול
5 הכרעה בהצעות מחיר קמפוס גיל רך 22/01/2019 01/02/2019 קובץ 2/2019 פרוטוקול
3 פיקוח על פרויקט קמפוס גיל רך. 01/01/2019 10/01/2019 1/2019 פרוטוקול
2 שרותי תכנון מגרש שחבק 28/12/2018 10/01/2019 1/2019 פרוטוקול
41
42
43
44