0
מס תיק בנייה
1
פרטי המתנגד
2
כתובת המתנגדכתובת המתנגד
3
פרטי בא כח המתנגד
4
נתונים
5
נימוקי ההתנגדות

 

 

 

 

 

 

סטאטוס דירת המתנגד * שדה חובה

Browser not supported