בדיקת סטטוס הבקשה

לכל בעל עסק קיימת האפשרות לבצע מעקב דיגיטלי אחר הבקשה לרישיון העסק/שילט.                                                    
ההזדהות נעשית באמצעות מס' הטלפון שמסר או בעל העסק למחלקת רישוי עסקים,

לאחר ההזדהות ובתוך האזור האישי יכול בעל העסק לצפות בסטטוס הבקשה שלו שעודכן ע"י מנהל המחלקה לרישוי עסקים

לבדיקת סטטוס בקשה לרישיון עסק או שילוט לחץ כאן.

מה אומרים הסטטוסים השונים?

  1. אישור רשות הרישוי תוכל להנפיק רישיון עסק/ שלט רק לאחר קבלת אישור של כל גורמי הרישוי.
  2. תנאים מוקדמים (סטטוס ״טיפול״) אם חלק מגורמי הרישוי אישרו, אך הציבו תנאים - יש להוכיח עמידה בתנאים אלה באמצעות ביצוע הדרישות ולדווח על כך לגורמים השונים. גורם הרישוי יבצע ביקורת חוזרת בעסק לווידוא ביצוע הדרישות והעמידה בתנאים, כדי לתת את אישורו הסופי.
  3. היתר זמני סטטוס היתר זמני יינתן לפרק זמן קצוב, שישה חודשים.
  4. סירוב סירוב עלול להינתן עקב אי-התאמה של התכנית או של סוג הבקשה למציאות בשטח או אי־ביצוע הדרישות בזמן שהוקצב. 

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות למחלקה לרישוי עסקים.

סאמיה בשיר
אחראי רישוי עסקים ושילוט
04-878-9653
0523687753
גמאל נסאר
פקח רישוי עסקים
048789659
0525055171