טבלת אנשי קשר - מחלקת רווחה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
ח'אלד שלש מנהל מחלקת רווחה 046740476 / 048716379 0526500209 shalashkh@yahoo.com
ארוא בדארנה עובדת סוציאלית 048789612
ספאא נסאר עובדת סוציאלית 048789611
גומאנה נסאר מדר"צ 048789618
שדא נסאר עובדת סוציאלית 048789607
מרוה בטאטא עובדת סוציאלית 048789605
ריהאן בדארנה מתאמת הסעות 048789624
אלהאם חטיב עובדת סוציאלת 048789609
מנאר נסאר עובדת סוציאלית 048789608
הנד מאדי עובדת סוציאלית 048789606
עולא חוטבא מדר"צ 048789604
רגאא בדארנה עובדת זכאות 048789602
מראם בדארנה עובדת סוציאלית 048789614
מיסון עאסלה עובדת סוציאלית 048789616
אמין עאסלה עובד סוציאלי 048789619
רוידה דראושה עובדת זכאות 048789603
נרמין כנאענה עובדת סוציאלית 048789623
תגריד נסאר עובדת סוציאלית 04-8789613
סאלי עואד עובדת סוציאלית
הנאדי בכריה עובדת סוציאלית 04-8789617
מנאר יאסין עובדת סוציאלית 04-8789620
חדיגה חטיב עובדת סוציאלית 04-8789623
שורוק נעאמנה מנהלת מרכז הורים ילדים אזורי 046944362 052-6000859 Shorouk_namnah@hotmail.com

הרשות למאבק באלימות , בסמים ובאלכוהול

טבלת אנשי קשר - הרשות למאבק באלימות , בסמים ובאלכוהול
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אמירה רבאח מנהלת הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול 048789665 052-5342466 r.ameera85@gmail.com

כתובת: עראבה , ת.ד 20 . מיקוד 3081200 

פקס: 04-6742681

שעות קבלה:
ימים ב, ג, ד, ה ושבת בשעות 8:30-16:00

רקע

מחלקת רווחההמחלקה לשירותים חברתיים פועלת מכוח חוק שירותי הסעד , ואחראית למתן שירותי הרווחה בישוב מלידה ועד זקנה.

המחלקה נותנת שירותי סיוע טיפולי, הדרכתי, ותמיכתי המכוונים לקידום רווחת הפרט , המשפחה והקהילה ולשיפור תפקודם ופיתוח מסגרות, תכניות ומענים קהילתיים . השירות ניתן תוך שמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית , כבוד האדם ועקרון השוויון .

עבודת שירותי הרווחה מושתת על שיטות התערבות מקצועיות הנהוגות בעבודה סוציאלית וזאת באמצעות צוות של עובדים מקצועיים ומיומנים, בסיוע עובדים סמך מקצועיים ובשיתוף פעולה של מתנדבים וארגונים נוספים בקהילה .

 חזון המחלקה לשירותים חברתיים  בעיריית עראבה

 המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית  עראבה חורטת על דגלה את כבוד לקוחותיה ועיקרון השוויון  ביניהם .
המחלקה לשירותים חברתיים רואה עצמה כארגון בעל מחויבות חברתיים השוקד לשיפור איכות חיי התושבים על ידי מתן מענה טיפולי ובניית תכניות התערבות פרטניות , קבוצתיות וקהילתיות , גיוס ואיגום משאבים , ופיתוח רצף שירותים למתן מענה מקומי ואזורי ,ועבודה משותפת עם מחלקות וארגונים הפועלים בעירייה ובישוב .
עובדי המחלקה לשירותים חברתיים שואפים לחדשנות , התחדשות והתפתחות מקצועית , לצורך התייעלות ושיפור מתמיד של רמת השירות ואיכותו .אנו מאמינים כי הדרך להשגת ייעודנו כוללת שמירה על ערכים מקצועיים , שיתוף פעולה ומתן כבוד הדדי .

המחלקה לרווחה ושירותים חברתיים שואפת ליזום, לפתח ולספק שירותים ומענים חברתיים, על מנת להגביר את רווחת הפרט והמשפחה ולשפר את איכות חיי הקהילה בעראבה. האגף פועל מתוקף חוקי המדינה, ביניהם: חוק שירותי הסעד התש"ח 1958, תקנות ארגון לשכת הסעד התשכ"ג – 1963 וחוקים רלבנטיים נוספים.
מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים מהווים יחידה מקצועית בעיריית עראבה, אשר ייעודה שיפור איכות החיים וטיפול במצוקות חברתיות לרווחת תושבי העיר. מחלקות ויחידות המחלקה מספקות שירותי אבחון, טיפול ומניעה אינטגרטיביים, תוך מגמה להוות מערכת ממוקדת לקוח, חדשנית, איכותית ומקצועית, המבוססת על ערכי שוויון וצדק חברתי.
המחלקה הרווחה והשירותים החברתיים אחראי להבטיח לכל אדם, משפחה או קהילה בעיר את מירב הרווחה החברתית והכלכלית ולהגן על אלו המתקשים עקב מצוקה, משברים, עוני, אבטלה או ניצול. נושאי הטיפול העיקריים של האגף: משפחות השרויות בעוני, ילדים ונוער במצבי סיכון, אלימות במשפחה, נפגעי סמים ואלכוהול, זקנים, מובטלים או חסרי הכשרה מקצועית ועוד.
המחלקה יוזמת, מתכנן ומפתח שירותים אוניברסאליים לפרט, למשפחה ולקהילה, תוך התמקדות באוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים ומתן עדיפות להן. תחומי המחלקה השונים פועלים לפי מדיניות ממלכתית ועירונית ומפעילות מתודות שונות בעבודה סוציאלית – פרטנית, קבוצתית וקהילתית. עובדי המחלקה פועלים בשותפות עם עמותות, ארגוני התנדבות, המגזר העסקי והפרטי בעיר. מחלקת הרווחה והשירותים הברתיים פועלים למיצוי המקצועיות של העובדים וטיפוחם.

יעדי מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים:

 • הגנה על ילדים ובני נוער ושיפור התפקוד שלהם ושל משפחותיהם
 • צמצום פערים חברתיים בקרב ילדים ומשפחות במצבי סיכון ועוני
 • הגנה על אוכלוסיית הקשישים וקידום רווחתם
 • שיפור התפקוד של מתמכרים ובני משפחותיהם
 • שיפור איכות חייהם של אנשים עם צרכים ייחודיים
 • קידום חוסן קהילתי בעראבה – חיזוק המרקם החברתי, העצמת לקוחות ופיתוח מנהיגות מקומית, תוך יצירת שותפויות בין ארגוניות
 • שיפור התפקוד הכלכלי-תעסוקתי של אוכלוסיות בסיכון או בהדרה וצמצום מצבי עוני בקרב פרטים ומשפחות
 • שיפור התפקוד המקצועי של עובדי המחלקה
 • פיתוח והטמעת מערך התמיכה לאוכלוסייה במצבי חירום
 • מיצוי הפוטנציאל של קליטת עלייה כמנוף לחיזוק חברתי של אוכלוסיית העיר

מוסדות בתחום הרווחה 

 • מחלקת רווחה חברתי לנערות מעון יום לגיל הרך
 • מעון יום אימוני טיפולי לילדים עם הגבלה שכלית
 • מרכז עשייה שיקומי אזורי (מע"ש)
 • מרכז הורים ילדים
 • מרכז קשר הורים ילדים אזורי
 • מועדונית משותפת –ילדים בסיכון מגיל 6- 12 מועדון
 • בית חם לנערות
 • מועדון לעיוורים
 • מועדון אנוש לנפגעי נפש
 • מועדון לקשיש
 • משפחתונים – 22
 • 4 שחקיות (מרכז העשרה לאם ולילד) בארבע טיפות חלב
 • מרכז מרח – מרכז העשרה לגיל הרך