עו"סים לחוק הנוער:

עו"ס אמירה רבאח - כוננית מ-1 לחודש עד 15 לחודש. טל : 052-5342466 , 04-6744428

עו"ס הנד מאדי - כוננית מ-16לחודש עד 31 לחודש. טל: 054-4309288

עו"סים לסדרי דין:

עו"ס חאלד שלש –  מנהל המחלקה כוננית מ-1 לחודש עד 15 לחודש. טל – 052-6500209

עו"ס גומאנה נסאר - כוננית מ-16לחודש עד 31 לחודש טל : 050-2004208

עו"ס חוק הסעד טיפול בבעלי צרכים מיוחדים:

עו"ס ארוא בדארנה - כוננות כללית טל: 052-4414462

עו"ס משטרה:

עו"ס מראם סח חטיב  – מרכז שלום משפחה (בחופשת לידה עד 8/2017) טל :  052-4821445

עו"ס שורוק נעאמנה – מנהלת מרכז שלום משפחה (מ.מ עו"ס משטרה) 052-6000859. 04-8730686