נתונים- רווחה  
סה"כ בתי אב מטופלים במחלקה 2429
סה"כ מטופלים במחלקה 8213
סה"כ פניות חדשות בשנת 2016 144
סה"כ תקציב שנתי של המחלקה 2016 18,896,200 ₪
סה"כ הכנסות לשנת 2016 14,256,885 ₪
מס' עובדים סוציאליים במערכת הרווחה הכוללת 30