דלג לתוכן העמוד

עסקים טעוני רישוי

לחצו על שאלה על מנת לצפות בתשובה:

מהו רישיון לניהול עסק?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1968 , כל עסק הטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו.

רישיון לניהול עסק הינו מסמך הניתן על ידי המועצה לבעלי עסק, ומתיר את פתיחתו וניהולו לפי חוקים, תקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים.

הרישיון ניתן לבעלי העסק המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו (אין קשר הכרחי בין בעלי העסק ובעלי הנכס). הבעלות של העסק מוגדרת לפי הרשום בטופס הרישיון שהוצא מטעם המועצה.

לפני פתיחת עסק מומלץ לבדוק באגף רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק

תהליך קבלת רישיון לניהול עסק עשוי להימשך תקופה ארוכה, מאחר שהדבר כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים, ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות.

לפיכך מומלץ לפנות בבקשה לרישיון מוקדם ככל שרק אפשר.

אי ביצוע הדרישות יגרור סירוב למתן הרישיון, ונקיטת צעדים והליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון

פטור מחובת רישוי עסק

עסקים רבים אינם טעוני רישוי (למשל, חנויות בגדים, חנויות נעליים, משרדים, מרפאות וכד'. לעומתם, כל חנות בעלת אולם מכירה הגדול מ 111 מ"ר הינה טעונת רישוי). באגף רישוי עסקים ניתן לקבל אישור על פטור מחובת רישוי עסק.

מומלץ שלא לעשות כל צעד בעל משמעות כלכלית, כולל חתימה על חוזה ושינויים בעסק, לפני שעברת את כלהתהליך והוצאת רישיון

האם חייבים להוציא רישיון עסק?

כן !

חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי.

ניהול עסק ללא רישיון הוא עברה שבגינה ננקטים הליכים פליליים.

הרשאה בהליכים אלה גוררת צו סגירה, לעתים בתוך זמן קצר, וכן קנסות גבוהים.

רישיון עסק מקדם את העסק!

גופים ציבוריים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון, ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית.

למשל, בתי אוכל רבים המבקשים להשתתף בירידי מזון נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף.

בתי אוכל זקוקים להיתר להציב שולחנות וכיסאות, להיתר להציב פרגוד בחורף ולעתים גם להיתר לילה. את כל אלה ניתן לקבל רק כשיש רישיון, או אם העסק נמצא בתהליך רישוי תקין וללא סירובים.

בנוסף לכל אלה, בשעת צרה, ללא הרישיון ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לך מחברת הביטוח. מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק, הרי אם יקרה אסון בעסק או כל תקלה חמורה, ללא הרישיון נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה.

עסק בעל רישיון – ערכו בשוק רב מעסק ללא רישיון, ובמיוחד אם תלוי נגדו צו סגירה

חובת רישוי על פי חוקים אחרים

במסגרת תהליך הרישוי, לעתים נזקק העסק להקדים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים שונים כלהלן:

היתר בנייה

אם נדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר, יידרש העסק להוציא היתרי בנייה מאת הוועדה המקומית. הוועדה המקומית היא המוסד התכנוני הפועל ברשות המקומית ותפקידו להוציא היתרי בנייה והיתרים לשימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה. הטיפול בבקשה להיתר בנייה ייעשה באגף לרישוי ופיקוח על הבנייה. בנייה הדורשת היתר בנייה היא, למשל, בניית ארובה, בניית מדרגות רגילות או מדרגות חירום, שינוי חזיתות, פתיחת דלתות נוספות בעסק,

בניית גג בחזית העסק, בניית מתקני קירור גדולים, הגדלת העסק באמצעות בנייה חיצונית, סגירת מרפסת או חללי כניסה, הקמת גלריה בעסק, חיבור שני מבנים שעל מגרשים שונים, חיבור שתי קומות לעסק אחד, ועוד.

קבלת היתר בנייה היא תנאי להוצאת רישיון עסק