שם הפרויקט

הערות

בניין המועצה

בשלבי בנייה ראשוניים

4 מתחמי גני ילדים

בשלבים סופיים

מעון יום- אלח'לה

בשלבי בנייה ראשוניים

שלב ב' בית ספר אבן רושד

בשלבי בנייה מתקדמים

אולם ספורט

לאחר מכרז- חתימת חוזה

כביש מס' 1

לאחר מכרז

כביש מס' 18

לאחר מכרז

כביש מס' 11

בשלבי ביצוע מתקדמים

כביש מס' 54

לאחר מכרז

סקר נכסים

בשלבי ביצוע מתקדמים