שם המכרז קטגוריה תאריך התחלת המכרז תאריך סגירת המכרז פרוטוקול
הארכה מס' 2 מכרז פומבי מס' 30/2022 ביצוע פיתוח כבישים 1,5,6,9,8 בשכונת חמאיסי ספקים 05/12/2022 08/12/2022

עבור לארכיון המכרזים