דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
سكرتير/ة مدرسة כללי פומבי 13/01/2022 28/01/2022
اّذن المدرسة – مسؤول صيانة في مدرسة כללי פומבי 13/01/2022 28/01/2022
مرشد/ة في نادي المكفوفين   כללי פומבי

עבור לארכיון דרושים